Op d.v. 15 april 2017 hopen Marcel en Lydia Zimmer twee concerten te komen geven in Arnemuiden; een middagconcert speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar en een avondconcert voor volwassenen.De concerten vinden plaats in de Gereformeerde kerk, kerklaan 4. Het middagconcert begint om 16:00 uur en het avondconcert begint om 20:00 uur. Het thema 'Mooie dag' zal in de liederen, de verhalen en illustraties naar voren komen. Deze concerten worden georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk in samenwerking met Kerk in Actie.

In de welkomdienst van 2 april in de Hoeksteen zullen Reni en Elisa, ambassadeurs van de stichting Compassion, spreken en zingen. De rode draad vormt het thema: Gerechtigheid voor kinderen in armoede wereldwijd. Met hun liederen willen zij mensen bemoedigen door (h)erkenning te geven aan allerlei facetten in de relatie met God en waaruit Gods betrokkenheid en zorg bij mensenlevens blijkt. De welkomdienst begint om 18.45 uur met samenzang onder begeleiding van Eddy v.d. Akker, met liederen rond hetzelfde thema.

Het Evangelisch Werkverband (EW) heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de PKN rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven. Deze cursus wordt gegeven in 3 delen en is op Vrijdagavond 24 maart en zaterdagmorgen en -middag 25 maart 2017 in onze eigen kerk.
De cursus richt zich op het werk van de Geest in onszelf, in de gemeente en het ontvangen en gebruiken van de gaven van de Geest. Iedereen van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Van 22 tot en met 26 mei gaan we met een groep van onze kerk naar Albanië om het land te bekijken en om met eigen ogen te zien wat voor projecten we ondersteunt hebben afgelopen jaar. Ook maken we kennis met Fred en Wilma en hun medewerkers. We lopen (en hopelijk werken) mee met het werk dat zij daar doen. Daarnaast gaan we kennismaken met de Albanese cultuur en ontmoeten we inwoners. Er is nog ruimte om mee te gaan. Ga mee en geef je op bij Klaas en Marga van de Ketterij, Sander en Christel Moens of Ingrid Joosse.

Woensdag middag 8 maart (biddag) willen wij jullie allen uitnodigen voor een gezellig samenzijn. Aanvang 14.30 uur tot + 16.30 uur in de ontmoetingsruimte van de gereformeerde kerk. Ook kinderen zijn van harte welkom. We willen de middag beginnen met koffie, thee of fris met iets lekkers. Voor de creatieveling is er de mogelijkheid om een ketting  (zie foto) te maken. Voor de mannen zijn er gezellige spelletjes en voor de kinderen hebben we ook iets leuks bedacht. Graag willen we jonge muzikanten uitnodigen voor een muzikaal tintje.

Ooit noemde Jos Brink noemde hem in een TV interview de 'zingende dominee'. Theo van Teijlingen, de troubadour met een verhaal! Met Het Verhaal!

Zondag 5 februari komt Theo naar Arnemuiden om daar in de welkomdienstvoor te gaan als liedjeszanger èn als voorganger, met als thema: Er hangt nog steeds een touwtje uit de brievenbus! Theo wil met zijn teksten, vanuit bijbels perspectief, mensen troosten, inspireren, wakker schudden en aan het denken te zetten.

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.
Deze cursus wordt normaal in 3 avonden gegeven. Nu in één weekend van vrijdagavond t/m zaterdagmiddag.

Alphabestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Onder andere de vragen hierboven en hiernaast komen terug in de bijeenkomsten. Zondag 22 januari willen wij weer samen komen om 12:30 uur tot 14:00 uur inclusief lunch, in het jeugdgebouw.

Iedereen vanaf 14 jaar en ouder is van harte welkom.

Ook dit jaar organiseren we als Gereformeerde Kerk Arnemuiden weer de Kerstnachtdienst. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. De dienst is op 24 december, de zaal is open vanaf 20.30 uur, voorzang 21.00 uur en 21.30 uur begint de dienst.  Peter Riemens zal de dienst voorgaan en er is muzikale medewerking van Muziekvereniging Arnemuiden, Gemengd koor De Lofstem en het combo van onze eigen kerk. Het thema is 'Jezus eigen Kerstpreek.
Neem familie, vrienden, buren en kennissen mee om samen de geboorte van onze Here Jezus te vieren.

Bijna aan het einde van het jaar gekomen kijken we terug op wat er met de opbrengsten van onze inzamelingsacties voor Albanië is gedaan. Heel veel! Hieronder een bericht van Fred en Wilma Westerink.

Pagina's