Orgel

Na de Watersnoodramp van 1953 werd in Nederland het Nationaal Rampenfonds opgericht. Omdat ook de toenmalige Gereformeerde Kerk in de Lionstraat schade had opgelopen, gaf het fonds te kennen een nieuw orgel ten bedrage van Fl 35.000,- á 40.000,- te willen financieren. In 1957 ging de kerkenraad dan ook akkoord met de bouw van een orgel door de firma W. van Leeuwen te Leiderdorp. Het bouwproces beliep nog een aantal jaren maar in 1962 werd het nieuwe orgel dan toch in gebruik genomen. Adviseur bij de bouw was Willem Hülsmann uit Amersfoort, organist van de St. Joriskerk aldaar en bekend adviseur bij nieuwbouw en restauratie van orgels. Het Van Leeuwen-orgel werd op 16 mei 1962 in gebruik genomen. In 1967 werd het orgel naar de nieuwe Eben Haëzerkerk aan de Kerklaan overgeplaatst.

Begin 2014 is het orgel gerenoveerd door de firma A. Nijsse te Oud-Sabbinge, waarbij de Woudfluit 2' van het hoofdwerk en de Octaaf 2' van het rugwerk van plaats zijn verwisseld. Van de Mixtuur werden twee koren buiten gebruik gesteld. De Nasard 1 1/3' van het rugwerk werd “opgeschoven” naar een Nasard 2 2/3' en de Scherp heeft plaatsgemaakt voor een Terts 1 3/5'. Hierdoor zijn meerdere registercombinaties mogelijk geworden, bijvoorbeeld een Sesquialter of zelfs een kleine Cornet. Tevens werd de Fagot 16’ van bredere kelen en tongen voorzien waardoor de draagkracht van dat register aanmerkelijk verbeterd werd. En natuurlijk is het gehele orgel opnieuw geintoneerd. Na deze renovatie is de klank van het orgel aanmerkelijk verbeterd, warmer geworden. Het orgel is uitermate geschikt voor het begeleiden van de zondagse gemeentezang. Er worden ook met enige regelmaat concerten op gegeven.

De dispositie van het Van Leeuwen-orgel  is nu als volgt:

Hoofdwerk:  Rugwerk:  Pedaal:
Prestant 8’   Holpijp 8’ Bourdon 16
Roerfluit 8’ Prestant 4’ Prestant 8’
Octaaf 4’ Roerfluit 4’ Fagot 16
Octaaf 2 Nasard 2 2/3’  
Mixtuur 3-4 st.   Woudfluit 2’  
Kromhoorn 8’  Terts 1 3/5’  
Werktuiglijke registers:  Overige gegevens:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk  Manuaalomvang: C-g’’’
Koppel Pedaal-Hoofdwerk   Pedaalomvang: C-f’
Koppel Pedaal-Rugwerk       Stemming: gelijkzwevend, a’ = 440 Hz
Tremulant rugwerk Tractuur: sleepladen (VEKA-systeem)